Stöd under förlossningen

Det är vetenskapligt bevisat att du som partner eller stödperson under förlossningen har en viktig roll både för hur förlossningen går rent medicinskt och för den känslomässiga upplevelsen av att föda.
 
En viktig del i kursen är därför att visa hur den som följer med kan bidra som aktivt stöd under förlossningen. Jag lägger stort fokus på att stärka förmåga till att stödja och aktivt vara med, som en fyr i det stormiga havet.
 
Föda utan rädslas unika "partnerfokus" ger den som kommer vara bredvid en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse, utöver det får ni träna hur stöd under förlossningen kan se ut rent konkret för att ge er båda en positiv upplevelse, vilket är även oerhört värdefullt för anknytningen till barnet och för relationen. Kursen riktar sig till alla oavsett om man är själv eller har planerat att ha någon med sig under förlossningen, det kan förutom partnern också vara en annan person som man känner sig trygg med.  Ni gör det här tillsammans.                                    
 
Vi går igenom förlossningsförloppet, olika positioner, andningen, avslappning, massagetekniker, hur viktigt din roll er som hennes sprakrör- mentalt och fysiskt stöd för din födande partner samt metoder inom naturlig smärtlindring som underlättar förlossningen.
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Frågor och bokning