Redo inför förlossningen

11.06.2019 12:55
Vi båda känner oss mer redo.
inför förlossningen och kommer ha stor nytta av de Verktyg som du gick i genom på kursen. 
Vi är mycket nöjda med kursen och hoppas Nu vi får en positiv förlossningsupplevelse med hjälp av den infon som vi fått. 
Med vänlig hälsning 
Rebecca