Mall förlossningsbrev Födelsehuset Göteborg

07.09.2018 06:39

www.fodelsehuset.se/hur/forlossningsbrev/

här man man skapa en visuell förlossningsplan birthplanner.me/?fbclid=IwAR3xakST4iDrHSOx_Tuq-K211fQKalRj1_ntLv_dCNCvjvViPh42fgzAnkY

Exempel att plocka formuleringar, börja fundera och hämta in mer info, ta ett informerat val och beslut och ändra efter eget tycke och behov...!..

Jag som föder heter XY, mina stödpersoner är XY och vår doula XY som vi känner stor tillit till.

Detta är vårt första/XY barn och vi längtar efter dagen vi kommer till er och ska få möta vår bebis.

Tack för att ni stöttar oss och bidrar med er erfarenhet, kunskap och hjärtat att det blir oförglömligt!

Förväntningar

 • Vi önskar att kommunikationen är öppen.

Vi förväntar oss att medicinsk indikation behöver finnas och tydlig information till oss krävs när det finns tanke på att ingripa i det naturliga förlossningsförloppet.

Vi önskar och förutsätter ett informerat val och samtycke under hela vår vistelse hos er

Bra att veta om mig

 • Jag tycker det är  jobbigt med ...Efter nogrann förberedelse...

känner jag mig tryggare och ser nu framemot förlossningen och att möta vår bebis

 • Om det är möjligt önskar jag undvika gynstol/gynställning

 • Minska risken för bristningar och använder gärna metoder/stöd/tid och tålamod samt gynsamma  positioner för att förebygga detta

Hantering och strategier

 • tex Föda utan Rädsla-metoden, naturlig smärtlindring i första hand rörelse, avslappning, andning, upprätta positioner, massage,  beröring, varm bad

Smärthantering och smärtlindring

 • Jag önskar stöd med ickemedicinsk smärtlindring såsom bad, akupressur, TENS, pilates/peanutboll, massage, beröring, avslappning, andning,värme/kyla annat behagligt och rogivande

 • Jag önskar själv efterfråga medicinsk smärtlindring när jag känner behov av det. Jag är öppen för att prova sterila kvaddlar och lustgas mm.

 • Om eventuell igångsättning skulle bli aktuell önskar jag i första hand prova ickemedicinska alternativ innan medicinska metoder eller mediciner sätts in efter tydlig information kring för-och nackdelar (om jag och barnet mår bra), jag föredrar ett oforcerat förlopp om det är möjligt

 • Om det föreligger indikation för kejsarsnitt önskar vi tydlig information avseende vad som händer även då och vilka skeenden vi kan mötas av.  Vi vill att stor vikt läggs på att det blir så skonsamt och lugnt i den mån det går. Om medicinskt. försvårbart ska moderkakan tas ut tillsammans med bebisen. Om jag skulle behöver tas till operationen, så önskar vi tydligt information om allt till min partner/doula. Beroende på situationen ska antingen min partner eller vår doula följa med mig och den andra stannar med bebisen.

 Efter födseln – OSTÖRD  efterbördsskede

 • INGEN Livmodersammandragande injektion (Syntocinon) per rutin: Jag önskar föda fram moderkakan själv utan yttre påskyndning om inte medicinsk indikation föreligger (informerat samtycke). Jag önskar prova toalettbesök, bröstvårtstimulation, akupressur i första hand

 • Avnavling: Vi önskar en sen avnavling efter placentan har kommit oforcerat, både vid vaginal förlossning och kejsarsnitt. Vid eventuellt kejsarsnitt vill vi att moderkakan och barnet tas ut samtidig som barnet om det är medicinskt försvarbart, det vill säga även där sen avnavling.

 • Vi vill att jag/min partner/doulan ska klippa navelsträngen när vi är redo.

 • K-vitamin: Ja, vi vill att vårt barn får K-vitaminsprutan och vi önskar då att bebisen ligger i min famn när det sker

 • Inget prov från navelsträngen utan medicinskt indikation och samtycke

 • Vi vill gärna titta på moderkakan och ta med oss moderkakan hem/den kan slängas efteråt

 • Vi önskar lugn och rofylld stämning efter förlossningen, för att få optimala förutsättningar för anknytningen av vår lilla familj..

 • Jag önskar att ta emot och möta mitt barn i min takt

 • Under Golden Hour vill vi ha hud mot hudkontakt med vårt barn (ingen mössa, )

 • Vi önskar under den första tiden vara ostörd. Vänta gärna om möjligt ett tag med att sy eventuella bristningar/avvaktar med att städa undan.

 • Jag önskar amma vårt barn och önskar stöd och uppmuntran i detta. Skulle gärna få hjälp med breast crawl

 • Vi har ett babynest och bärsjal/bärsele där bebisen ska vistas när den inte är i vårt famn.

 • Vi har en professional doula med oss, som kommer att stötta oss tillsammans med er. Hon kommer även fotografera och filma delar av förlossningen. Ingen personal kommer vara med på materialet.

Vi önskar att min partner får stanna kvar efter förlossningen.

Tack så mycket för det fantastiska jobb ni gör <3