Hormoner under förlossningen, oxytocin, adrenalin mm. och vad som händer...

16.04.2015 09:21

www.childbirthgraphics.com/index.php/articles/hormones-of-labor-and-birth/