Evidens on Vitamin K För nyfödda

18.12.2019 13:05

https://evidencebasedbirth.com/evidence-for-the-vitamin-k-shot-in-newborns/