Info covid19

01.04.2020 14:33

Jag vill försöka hålla dig så uppdaterad som möjligt om hur de nationella riktlinjerna ser ut, vad gäller hur sjukhusen tar hand om friska, misstänkt smittade och sjuka födande, partners och bebisar. (Men obs – för att vara säker på att du har den mest aktuella informationen om just ditt BB, ring till avdelningen eller sök på 1177 för din region.

Det var allt för nu – jag uppdaterar och återkommer när jag kan!

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.onemillionbabies.se/aktuell-forskning/

https://cgf.cochrane.org/news/covid-19-coronavirus-disease-fertility-and-pregnancy

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know

evidencebasedbirth.com/covid19/

https://birth-ed.co.uk/blog-1/2020/3/27/having-a-positive-birth-during-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR28Mwz9Rw0lPggTp-up-0aP1E0gSiZKZxODdmpBfbIXoxVRP4WPBXzuOTw

https://fodalugnt.se/

https://xn--fdamedstd-07ah.se/foda-barn-med-covid-19-ny-vardrekommendation/

https://www.medscinet.se/infpreg/  INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.

https://www.nationalperinatal.org/COVID-19#pregnancy

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/anhoriga-stoppas-fran-bb-flera-restriktioner-kring-modravarden?fbclid=IwAR1_6H40yoZOh5RNsny0OCksDIxptoW_cR3qlaURJ_L4ucQpM58hKeBxvi4

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding

https://evidencebasedbirth.com/ebb-121-evidence-on-covid-19-and-pregnancy-and-birth/

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/v%C3%A4nta-med-att-bli-gravid-nu-kan-inneb%C3%A4ra-risker-f%C3%B6rlossningsl%C3%A4karens-uppmaning-12556780

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7440526&fbclid=IwAR0Uup_SQ9jNs19Y5HUa-Bq5JU_uvgD1TWRTetT7fGZEgRfTwZcLrE142Tw

 

https://www.docsopinion.com/covid-19-pregnancy-breastfeeding?fbclid=IwAR3ZrODZLQJW1WcQYsvOT7esOFl_EH1XQfjqJN95qaGVjB9C65fo5jhpmtI

 

https://www.internationalmidwives.org/icm-news/women%E2%80%99s-rights-in-childbirth-must-be-upheld-during-the-coronavirus-pandemic.html?fbclid=IwAR1L21m7zr-5xwXMT0WAFaA7RNr3RpYlM0ZVGKkFXhMlmNYYn8VPZlUhgEs

 

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1478811?programid=406&fbclid=IwAR0odzl4iXXFQQ0o-ZgU-A_xO2yqPld3nyjLqDjAmnujg5MGo-rrw6Fn0U0