Mer information

Peanut boll för förlossningen och minska komplikationer under epidural

03.03.2018 12:01

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4748987/

Förlossningspositioner

14.11.2017 13:14

hjemmefodsel.blogspot.se/2013/08/fdestillinger-din-fdsel-dine.html

What is the evidence for pushing positions

14.11.2017 11:50

evidencebasedbirth.com/what-is-the-evidence-for-pushing-positions/

Information om K Vitamin

13.11.2017 22:07

www.fodelsehuset.se/hur/k-vitamin/

The best ressources on natural birth

06.11.2017 14:38

PregnancyeBook.pdf (7540717)

Miles circuit for optimal fetal positioning

16.09.2017 14:44

www.milescircuit.com/

Förebygga förlossningsskador

11.09.2017 12:34

www.livetstrad.se/single-post/2017/06/17/F%C3%B6rebygga-f%C3%B6rlossningsskador

Bollen som verktyg innan och under förlossningen

06.09.2017 09:07

spinningbabies.com/learn-more/techniques/other-techniques/birth-balls/

Andnings- och avslappningsövningar av Gudrun Abascal

02.09.2017 18:08
ATT MÖTA FÖRLOSSNINGSSMÄRTAN AV GUDRUN ABASCAL – 
HÄR KAN DU LADDA NED FILER ATT LYSSNA PÅ.
 
"Det här träningsprogrammet hjälper dig att förbereda dig för förlossningen. Det lär dig att slappna av, andas rätt och fokusera.
Om du tränar regelbundet så kommer du att vara känslomässigt förberedd, lugn och trygg.
Du kommer ha en mer positiv bild av förlossningsarbetet och samspelet med ditt barn och kan låta värkarna och smärtan vara dina verktyg som vägleder dig genom förloppet.
Du kommer inte heller glömma att det är du som är bäst på att föda ditt barn."

www.alskapocket.se/amfsga/

Epiduralbedövning och informerat val

25.08.2017 14:21

barnmorskebilen.wordpress.com/2010/08/26/ryggbedovning-och-informerat-val/

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>
Instagram