Sensus Profylaxkurscirkel inför förlossningen 

Föda utan rädsla- Confident birth 

din trygg och kompetent förberedelse inför förlossningen

Birthing Class in English, Geburtsvorbereitung auf Deutsch

Profylaxstudiecirkel för: förstföderskor eller omföderskor, med eller utan smärtlindring- med helhetssyn samt fokus på hur partnern kan stötta och underlätta.

 

Sensus Förlossningsförberedande studiecirkel

  • Fysiologi och anatomi: vad händer- och vad  hindra förlossningsarbetet, ångest/stress-modellen - lugn och ro-system

  • Partnerfokus: Partnerns aktiv roll och betydelse: förklaring och praktiska tips för att bli bästa teamet under förlossningen -hur hen kan stötta och underlätta för dig på bästa sätt

  • Verktyg och övningar: naturliga andningen, avslappning, rösten och tankens kraft baserad på bland annat Föda utan rädsla

  • Mental förberedelse (Mindful based childbirth education) Dyktekniken

  • Värkens fysiologi: hur kan en sammandragning hanteras

  • Tekniker för smärthantering och naturlig smärtlindring 

  • Massage, akupressur, rebozo , fetal positioning mm och gynnsamma positioner/rörelser under förlossningen, 

  • testa en tens apparat anpassat för förlossningen

  • Frågor och funderingar

  • Informerat val Förlossningsbrev mm

PARTNERFOKUSBlir bästa teamet

Du och din partner får effektiva verktyg som ni kan använda under förlossningens alla skeden.

Innehållet riktar sig också till den person som är med under förlossningen och visar hur hen kan vara ett aktivt stöd- möjlighet att känna sig mer delaktig och betydelsefull. Du som partner eller stödperson under förlossningen har en viktig roll både för hur förlossningen går rent medicinskt och för den känslomässiga upplevelsen av att föda. Fokus läggs på att stärka förmåga till att stödja och aktivt vara med, som en fyr i det stormiga havet. Föda utan rädsla ger er en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse, utöver det får ni träna hur stöd under förlossningen kan se ut rent konkret för att ge er båda en positiv upplevelse, vilket är även oerhört värdefullt för anknytningen till barnet och för relationen. Studiecirkeln riktar sig till alla oavsett om man är själv eller har planerat att ha någon med sig under förlossningen, det kan förutom partnern också vara en annan närstående person som man känner sig trygg med.

www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Kontinuerligt-stod-till-kvinnor-under-forlossning/

 

 

 

Frågor/interessanmälan

Tens att hyra

Jag vill gärna hyra en ELLEtens till min förlossning. ​ (4 veckor)

Bildgalleri: Start

Nästa Sensus profylaxstudiecirkel Växjö: 

maila info@duochdinbebis.se eller Sensus

 
Skriv din interesseanmälan med BF så kontaktar Sensus er med mer information 
 
Upplägg smågrupp: ett tillfälle på 4 timmar (alt. uppdelad i två tillfällen)